wentylatory oddymiające
  Dane techniczne

CVD
Osłona wylotu zaprojektowana tak, by uniemożliwić wnikanie ciał obcych do wentylatora i zminimalizować wpływ czynników zewnętrznych w przypadku instalacji wentylatora na zewnątrz.

Model
Wylot
Typ A B
CVHT-9/9
CVD-9
263
303
CVHT-10/10
CVD-10
292
336
CVHT-12/12
CVD-12
344
399
CVHT-15/15
CVD-15
406
476
CVHT-18/18
CVD-18
482
559
CVHT-20/20
CVD-20
633
633
CVHT-22/22
CVD-22
698
703
CVHT-25/25
CVD-25
799
803
CVHT-30/28
CVD-30
873
948


CHTI
Pokrywa używana w przypadku montażu zewnętrznego.

Typ pokrywy
Dla wentylatorów z silnikami
CHTI-0.25-0.37kW
0.25kW-0.37kW
CHTI-0.55-0.75kW
0.55kW-0.75kW
CHTI-1.10-1.50kW
1.10kW-1.50kW
CHTI-2.20-3.00kW
2.20kW-3.00kW
CHTI-4.00kW
4.00kW
CHTI-5.50-7.50kW
5.50kW-7.50kW
CHTI-11.0-15.0kW
11.0kW-15.0kW
CHTI-15kW
15kW
 
 
Copyright © 2006 Venture Industries
Wykonanie: 2M SYSTEM